4 Agama Monoteisme
oleh Mohd Rosmizi Abd Rahman


Versi Cetak

RM20.00

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 23.00
Format:

Trade Book


ISBN-13:

ISBN-10: 9831926633

Tarikh Terbit: 31 Dec 2004

Jumlah Muka Surat: 0


Versi eBook

Belum Terbit


Buku ini membincangkan berkenaan pengenalan, sejarah perkembangan, pembawa agama, kitab suci, ajaran dan doktrin, upacara keagamaan, mazhab dan isu-isu semasa mengenai empat agama samawi atau monoteisme. Agama itu adalah Islam, Kristian, Yahudi dan Zoroaster. Ia ditulis dengan ringkas, padat dan mudah serta menggunakan pendekatan bercorak deskriptif dan sejarah bagi menyesuaikannya dengan pembaca daripada semua peringkat. Ia sesuai sebagai bacaan awal bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami ilmu agama yang wujud di dunia pada hari ini.

Prakata
Komentar Penilai
Bahagian 1 Agama Monoteisme
Bab 1 Pengenalan
Bab 2 Terminologi Ilmu Perbandingan Agama
Bab 3 Ciri-ciri Umum Agama

Bahagian 2 Agama Yahudi
Bab 4 Sejarah dan Perkembangan
Bab 5 Kitab Suci Yahudi
Bab 6 Ajaran-ajaran Yahudi
Bab 7 Upacara Keagamaan
Bab 8 Mazhab Yahudi

Bahagian 3 Agama Kristian
Bab 9 Sejarah dan Perkembangan
Bab 10 Ajaran Nabi Isa
Bab 11 Paulus dan Ajaran-ajarannya
Bab 12 Kitab Suci Kristian
Bab 13 Upacara Keagamaan

Bab 14 Arianisme dan Athanasianisme
Bab 15 Perbezaan Ajaran Nabi Isa dan Kristian

Bahagian 4 Agama Zarathustra
Bab 16 Sejarah dan Perkembangan
Bab 17 Kitab Suci Zarathustra
Bab 18 Ajaran Zarathustra
Bab 19 Upacara Keagamaan
Bab 20 Mazhab Zarathustra

Bahagian 5 Agama Islam
Bab 21 Sejarah dan Perkembangan
Bab 22 Nabi Muhammad
Bab 23 Kitab Suci
Bab 24 Ajaran-ajaran Islam
Bab 25 Kesimpulan

Nota Hujung
Bibliografi

Buku Berkaitan


Berita


Errata