Buku →

Sains Pemikiran dan Etika

oleh Mardzelah Makhsin

Versi Cetak

RM 32.00

Sabah/Sarawak: RM 35.00
Format: Paperback
Saiz: 9" x 6" x 0.65"
ISBN-13:
ISBN-10: 983-3585-67-1
Tarikh Terbit: 26 Dec 2006
Jumlah Muka Surat : 328

Versi Ebook

Belum Terbit

Sinopsis

Penghasilan buku Sains Pemikiran & Etika adalah sebagai bahan rujukan umum setiap lapisan masyarakat dan khusus buat insan yang mendalami ilmu berkaitan falsafah, pemikiran dan etika.

Secara fokusnya, kandungan buku ini menepati keperluan kursus pemikiran dan etika yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi terutama di Universiti Utara Malaysia.

Sains pemikiran dan etika adalah ilmu yang membincangkan hubungan aktiviti akal dengan respons tingkah laku manusia menyelesaikan masalah yang dihadapi. Proses itu dikenali sebagai sistem kehidupan manusia. Ini sejajar dengan fitrah kejadian manusia yang diberikan tanggungjawab dan amanah memimpin, mentadbir dan mengurus alam ini dengan kebijaksanaan berhemah. Justeru, buku ini berperanan membantu pembaca memahami konsep asas falsafah, pemikiran dan etika supaya dapat memahami dan membuat penilaian pada masalah yang dihadapi dalam sistem kehidupan.

Selain itu, buku ini turut memuatkan teknik-teknik yang digunakan oleh manusia bagi berfikir dan menaakul dalam kehidupan seharian. Ia juga membincangkan aspek etika dan nilai moral pada amalan-amalan etika pengurusan, perniagaan dan alam sekitar di Malaysia. Seterusnya dalam bab yang terakhir, dijelaskan berkenaan peranan sains pemikiran dan etika dalam pembentukan paradigma pemikiran bersepadu di Malaysia melalui Rukun Negara, Wawasan 2020, Islam Hadhari dan Pendidikan di Malaysia. Perbincangan seterusnya memperihalkan berkenaan perdana menteri Malaysia yang pertama sehingga kini dalam melaksanakan usaha-usaha yang progresif dan inovatif dalam pembentukan paradigma pemikiran bersepadu Malaysia.

Buku ini adalah usaha bagi memperluaskan ilmu pengetahuan.

Buku Berkaitan

  • Pendidikan Islam 2

  • Pendidikan Islam 1

Komen & Ulasan