Asas-asas Ekonomi
oleh Sarizah Soed, M. Nazri Zakaria


Versi Cetak

RM21.00

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 24.00
Format:

Trade Book


ISBN-13:

ISBN-10: 983-3376-03-7

Tarikh Terbit: 1 Mar 2005

Jumlah Muka Surat: 223


Versi eBook

Belum Terbit


Buku ini mempunyai 13 bab yang dibincangkan khusus bagi mereka yang masih baru dalam dalam bidang ini. Selain bahasa yang mudah, terdapat rajah dan jadual yang memudahkan pembaca memahami kandungannya.

Prakata

1. Pengenalan Mikroekonomi
Takrif Ekonomi
Skop Pengajian Ekonomi
Sumber-sumber Ekonomi
Konsep Asas Ekonomi
Keluk Kemungkinan
Pengeluaran
Masalah-masalah Asas
Ekonomi
Sistem-sistem Ekonomi

2. Teori Permintaan, Teori Penawaran dan
Keseimbangan Pasaran
Teori Permintaan
Teori Penawaran
Keseimbangan Pasaran

3. Keanjalan Permintaan dan Penawaran
Keanjalan Permintaan
Keanjalan Permintaan
Pendapatan
Keanjalan Permintaan
Silang
Keanjalan Penawaran
Harga (Es)

4. Teori Gelagat Pengguna
Pendekatan Utiliti Kardinal
Pendekatan Utiliti Ordinal
Lebihan Pengguna

5. Teori Gelagat Pengeluar dan
Teori Kos Pengeluaran
Konsep-konsep Penting
Fungsi Pengeluaran
Tahap-Tahap Pengeluaran
Hukum Pulangan
Berkurangan
Teori Pengeluaran dengan
Dua Faktor Berubah
Kos Pengeluaran
Ekonomi Bidangan dan
Disekonomi Bidangan

6. Bentuk-bentuk Pasaran
Pasaran Persaingan
Sempurna
Pasaran Monopoli
Pasaran Persaingan
Bermonopoli
Pasaran Oligopoli

7. Pengenalan Makroekomi
Apakah teori makroekonomi?
Pemboleh Ubah Makroekonomi
Matlamat Makroekonomi

8. Pengangguran dan Inflasi
Pengangguran
Inflasi

9. Perakaunan Pendapatan Negara
Konsep-konsep Penting
dalam Pendapatan
Negara

10. Penentuan Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor dan
Tiga Sektor
Penentuan Keseimbangan
Pendapatan Ekonomi
Dua Sektor
Penentuan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Tiga
Sektor

11. Wang dan Sistem Perbankan Wang
Bank Pusat
Bank Perdagangan
Fungsi bank perdagangan
Sistem Kewangan Bukan
Bank
Institusi Kewangan Islam
Asas�asas perdagangan
antarabangsa

12.Perdagangan Antarabangsa
Mengapa wujud perdagangan antarabangsa
Konsep Faedah dalam
perdagangan antarabangsa
Kadar Syarat Perdagangan
Sekatan Perdagangan
Antarabangsa
Bentuk-Bentuk Sekatan
Dagangan

13.Imbangan Pembayaran dan Kadar Pertukaran
Imbangan Pembayaran
Imbangan Pembayaran
Kadar Pertukaran Asing

Buku Berkaitan


Berita


Errata