Katalog

Guru Sebagai Pemimpin

Format: Paperback
ISBN-13: 978-983-3586-13-4
ISBN-10: 983-3586-13-9
Tarikh Terbit: 20 Jun 2007
Jumlah Muka Surat : 158

Kategori: Bisnes & Pengurusan, Kepimpinan, Pendidikan, Pendidikan Umum

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 17.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 20.00

Beli Online

Guru Sebagai Pemimpin memperkenalkan standard baru dalam kepimpinan sekolah. Pendekatan di dalam buku ini mencabar konsep tradisi kepimpinan yang hanya berpusatkan pengetua sekolah. Penulis meneroka dan mencipta ruang peralihan tanggungjawab daripada konsep kepimpinan seorang kepada kepimpinan berkumpulan.

Isi Kandungan
Prakata

Bab 1
Perubahan Pandangan Kepemimpinan di Sekolah

Bab 2
Kepemimpinan Guru Penjana Budaya Sekolah

Bab 3
Mengubah Kepemimpinan Guru di Bilik Darjah

Bab 4
Kepemimpinan dalam Pengajaran Guru

Bab 5
Kepemimpinan Guru dalam Mengurus Disiplin
Bilik Darjah

Bab 6
Kepemimpinan Guru Dalam Membuat Keputusan

Bab 7
Kepemimpinan Guru dan Amalan Pengupayaan
di dalam Bilik Darjah

Bab 8
Kepemimpinan Guru dan Pembentukan Pasukan
Kerja di Bilik Darjah

Bab 9
Kepemimpinan Guru dalam Memperkasa
Kecerdasan Emosi Pelajar

Bab 10
Kepemimpinan Guru dan Komunikasi Efektif dalam
Bilik Darjah

Rujukan
Indeks

Konsep kepimpinan dijelaskan dengan terperinci dalam perkara-perkara berikut:

Pengajaran guru
Penjana budaya sekolah
Mengurus bilik darjah
Membuat keputusan
Amalan pengupayaan di dalam bilik darjah
Memperkasa kecerdasan emosi pelajarnya
Komunikasi efektif di dalam bilik darjah

Buku ini ditulis oleh para penulis yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan serta pernah berkhidmat sebagai guru, guru besar, pengetua dan pensyarah.

Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Mohamed adalah dekan di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia. Dr. Abd. Ghani Abdullah dan Abdullah Sani Yahaya adalah pensyarah di pusat pengajian yang sama.

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat