Katalog

Kaunseling Individu

Format: Paperback
ISBN-13:
ISBN-10: ISBN 983-3585-01-9
Tarikh Terbit: 15 Dec 2005
Jumlah Muka Surat : 152

Kategori: Pendidikan, Kaunseling

Siri:

Penerbit:

RM 15.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 18.00

Beli Online

Panduan melaksanakan bimbingan kaunseling menggunakan kemahiran asas kaunseling individu seperti konsep asas membimbing, matlamat, prinsip dan etika kaunseling.

 

Penghargaan
Prakata
Bab 1: Konsep Membimbing
Bab 2: Matlamat, Prinsip Dan Etika Kaunseling
Bab 3: Keperluan Bimbingan
Bab 4: Pembimbing Berkesan
Bab 5: Kemahiran Komunikasi
Bab 6: Proses Kaunseling
Bab 7: Kemahiran Prasesi
Bab 8: Kemahiran Menstruktur
Bab 9: Kemahiran Membina Hubungan
Bab 10: Kemahiran Mendengar dan Melayan
Bab 11: Kemahiran Memimpin Dan Memfokus
Bab 12: Kemahiran Membina Pelan Tindakan
Bab 13: Kemahiran Penamatan Dan Susulan
Bibliografi

 

Tugas membimbing adalah tanggungjawab bersama kerana setiap orang berperanan melaksanakan tugas nasihat menasihati antara satu sama lain dalam usaha mencari kebahagiaan dan kejayaan hidup. Buku ini memberi panduan melaksanakan bimbingan menggunakan kemahiran asas kaunseling individu.

Ia juga menerangkan konsep asas membimbing, matlamat, prinsip dan etika kaunseling. Turut dibincangkan keperluan bimbingan dalam hidup manusia dan menerangkan ciri-ciri pembimbing yang berkesan. Kemahiran komunikasi sebagai perkara asas dalam kerja bimbingan juga dikupas secara praktikal. Seterusnya dinyatakan peringkat-peringkat dalam proses kaunseling. Bagi melaksanakan proses ini, contoh-contoh dan cara melaksanakannya dihuraikan melalui 7 kemahiran iaitu kemahiran prasesi, kemahiran menstruktur, kemahiran membina hubungan, kemahiran mendengar dan melayan, kemahiran memimpin dan memfokus isu, kemahiran membina pelan tindakan dan kemahiran penamatan dan susulan. Pada akhir penerangan kemahiran ini, disediakan satu contoh kes sebagai bahan latihan.

Buku ini mudah difahami, ringkas dan mengandungi contoh-contoh yang sesuai bagi membantu melaksanakan tugas sebagai pembimbing sama ada sebagai seorang pegawai pembangunan masyarakat, pekerja sosial, guru, ketua organisasi, pendakwah, pembimbing rakan sebaya dan sekerja, jururawat dan pemimpin masyarakat. Malahan buku ini amat berguna bagi ibu bapa meningkatkan kemahiran komunikasi dan keibubapaan.

 

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat