Katalog

Mengurus Tingkah Laku Pelajar

Format: Paperback
ISBN-13: 978-967-5226-08-3
Tarikh Terbit: 12 Jan 2009
Jumlah Muka Surat : 224

Kategori: Pendidikan, Kaunseling, Pengurusan Sekolah

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 22

Harga Sabah/Sarawak: RM 25

Beli Online

Menyediakan cara mengurus pelajar yang seimbang antara peraturan sedia ada dengan penerapan unsur-unsur kemanusiaan dalam membentuk tingkah laku terpuji.

Prakata BAB 1 Mengurus Tingkah Laku Pelajar Dari Aspek Kemanusiaan Pengenalan Mengurus Tingkah Laku Pelajar Maksud Mengurus dari Aspek Kemanusiaan Keperluan Mempraktikkan Aspek Kemanusiaan Jenis-Jenis Tingkah Laku Bermasalah Teori-Teori Berkaitan Kepentingan Mengurus Tingkah Laku Di Bilik Darjah Mengurus Tingkah Laku Pelajar dari Aspek Kemanusiaan BAB 2Konsep, Falsafah dan Contoh Pelaksanaan Aktiviti Pengenalan Unit 1: Tujuan dan Falsafah Menguruskan Tingkah Laku Unit 2: Merancang dan Mengkoordinasi Tingkah Laku Unit 3: Strategi Pengurusan Berkumpulan Unit 4: Strategi Meningkatkan Kelakuan Positif Pelajar BAB 3Menjana Keterampilan Pelajar Melalui Kesantunan Bahasa Pengenalan Keperluan Kesantunan Bahasa Kesantunan Bahasa Membentuk Tingkah Laku Kesimpulan BAB 4Humor Sebagai Pelengkap Keakraban Guru dan Pelajar Pengenalan Humor dalam Mendidik dan Membentuk Sikap Kepentingan Humor Panduan Menggunakan Humor dalam Proses Pengajaran Menggunakan Bahan Humor Kesimpulan BAB 5Memperkasa Emosi dalam Membentuk Sikap Pelajar Pengenalan Definisi Elemen Kecerdasan Emosi Peranan Guru dalam Membentuk Tingkah Laku »»Mulia Melalui Kecerdasan Emosi Kesimpulan BAB 6 Mengurus Sikap Pelajar Melalui Pemikiran Kreatif Pengenalan Teknik Enam Topi Berfikir Berunding dengan Masalah Tingkah Laku Aktiviti Bilik Darjah Space Race Meningkatkan Kedatangan Membina ‘Dinding’ Bagi Mengelak Penipuan Skala Pengurangan Kredit Tambahan Membahagikan Pelajar ke dalam Kumpulan Teka-teki Cepat Sembuh Tetikus yang Lancar Berjalan Hantar Pakaian Lama ke Sekolah Aktiviti Dalaman Perbarisan dalam Urutan Abjad Balang Majlis Sistem Bertiket Pra-aktiviti Sekolah Aktiviti Selepas Kerja Siap Istimewa Tengah Hari Jumaat S_U_R_P_R_I_S_E_! Kotak Aduan Kerja Pembersihan BAB 7Membentuk Tingkah Laku Melalui Aktiviti Bercerita Pengenalan Kepincangan Tingkah Laku Kepentingan Bercerita Penceritaan Kreatif Membentuk Sahsiah Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian dalam Bercerita Teknik Bercerita Bercerita Sebagai Terapi Membentuk Tingkah Laku Masalah-masalah Guru Sebagai Pencerita Kesimpulan BAB 8Komunikasi Membentuk Tingkah Laku Pelajar Pengenalan Pengertian Komunikasi Jenis-jenis Komunikasi Tujuan Komunikasi dengan Pelajar Ciri-ciri Komunikasi yang Berkesan Garis Panduan Guru Semasa Berkomunikasi dengan Pelajar Halangan dan Gangguan dalam Komunikasi antara Guru dan Pelajar Teknik Mendengar Menjadi Pendengar yang Baik Punca Gagal Mendengar Jenis- jenis Kepimpinan Guru dan Kesannya Cara-cara Membentuk Komunikasi Guru dan Pelajar Penutup BAB 9Kualiti Profesional Guru dari Aspek Kemanusiaan Pengenalan Sifat dan Kualiti Sosial Guru Tingkah Lak Tingkah Laku dan Contoh Teladan Mengurus dan Memimpin guru Sifat dan Kualiti Profesional Guru Sebagai Pembentuk Nilai BAB 10 Guru Sebagai Model Dalam Membentuk Pelajar Pengenalan Personaliti Guru Peranan Guru Gangguan Dalam Bilik Darjah di Sekolah Kekuasaan 18»»0 Ciri-Ciri Peribadi Guru Sebagai Kaunselor Kesimpulan 18»»6 BAB 11 Kesimpulan Lampiran Rujukan Indeks

Mengurus manusia adalah proses yang panjang dan kompleks. Proses ini menjadi semakin kompleks kerana yang dididik itu adalah manusia dan bukannya robot. Robot boleh diarah kerana ia boleh diprogramkan. Manusia dibekalkan dengan akal fikiran dan perasaan yang digunakan bagi tujuan berfikir dan bertindak. Ironinya, kadangkala manusia bertindak di luar batasan, boleh berubah sikap, peri laku dan pandangan hidup pada jangka masa yang sukar diramalkan. Di sekolah, perkara yang sama berlaku dalam kalangan pelajar. Sungguhpun di sekolah ada peraturan bagi menangani salah laku yang dianggap lengkap tetapi gejala ini masih merupakan perkara yang sukar dibanteras. Berdasarkan hakikat tersebut buku Mengurus Tingkah laku Pelajar ditulis bagi memperkasa aspek kemanusiaan sebagai elemen terpenting yang perlu digunakan bersama secara berhemah dalam menguatkuasakan peraturan. Akhir sekali, penulis yakin buku ini wajar dibaca oleh para pengurus, pentadbir, konsultan, kaunselor, pegawai sumber manusia, pensyarah, pengetua, guru, siswa-siswi di IPT dan sesiapa sahaja yang ingin membawa kecemerlangan dalam organisasi. ‘Yang dididik itu insan, yang digilap itu intan’. Justeru, bantulah mereka dengan penuh keikhlasan, membentuk salah laku dengan penuh nilai kemanusiaan.

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat