Katalog

Pendidikan Kerohanian dan Moral Prasekolah

Format: Paperback
ISBN-13: 978-967-5226-94-6
Tarikh Terbit: 1 Mar 2010
Jumlah Muka Surat : 192

Kategori: Pendidikan, Pendidikan Umum, Prasekolah

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 19.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 21.00

Beli Online

Buku ini disusun berdasarkan prinsip Amalan yang Bersesuaian dengan Perkembangan kanak-kanak (ABP). Elemen-elemen nilai dan moral diterapkan melalui pengajaran-pembelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Falsafah Pendidikan Negara menegaskan bahawa setiap anak perlu dikembang dan digilap segala potensi yang ada dalam diri mereka bagi melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis.

Buku ini dihasilkan bagi memenuhi prinsip ini serta menambah maklumat sedia ada guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

 

Daripada Pengarang
 
Pendahuluan 
 
Bahagian 1: 
Pendidikan Moral Kanak-kanak:
>> Perkembangan Kanak-kanak 
>> Teori Psikoanalisa 
>> Teori Kognitif Piaget 
>> Teori Penaakulan Moral Kohlberg 
 
Bahagian 2: 
Pendidikan Kerohanian dan Moral:
>> Al-Ghazali 
>> Confucious 
>> Hindu 
 
Bahagian 3: 
Isu dan Implikasi Pendidikan Kerohanian
dan Moral di Malaysia
>> Isu Jenayah Remaja 
>> Implikasi Pendidikan Kerohanian dan Moral 
 
Bahagian 4: 
Pelaksanaan Pendidikan Kerohanian
dan Moral di Prasekolah
>> Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
>> Contoh Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Islam 
>> Contoh Pelaksanan Pengajaran Pendidikan Moral 
 
Rujukan 
 
Indeks 

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat