Buku →

Perancangan Strategik Sekolah

oleh Hairuddin Mohd Ali, Muhammad Bustaman Abdul Manaf

Versi Cetak

RM 31.00

Sabah/Sarawak: RM RM34.00
Format: Paperback
ISBN-13: 978-967-5226-21-2
Tarikh Terbit: 3 Aug 2009
Jumlah Muka Surat : 352

Versi Ebook

Belum Terbit

Sinopsis

Buku ini memberi fokus utama pada cara untuk menterjemahkan atau menghubungkan hala tuju institusi kepada strategi dan pelan operasi secara sistematik dan praktikal. Kandungannya menyediakan contoh yang jelas bagi membina Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators, KPI), khususnya dalam pengurusan strategik institusi pendidikan awam seperti sekolah. Malah, pelan strategik pembangunan sekolah dihuraikan dengan jelas supaya dapat menjadi asas untuk menyediakan kertas atau dokumen penting seperti permintaan untuk cadangan (Request For Proposal - RFP) atau permintaan untuk cadangan perancangan (Request For Planning Proposal ). Antara pernyataan matlamat strategik yang dibincangkan dalam buku ini adalah : * Membangunkan modal insan kelas pertama. * Merapatkan jurang pendidikan antara sekolah di bandar dengan di luar bandar. * Meningkatkan pencapaian akademik pelajar, membentuk pelajar bersahsiah tinggi. * Memperkukuh jalinan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti. * Memastikan akauntabiliti terhadap pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Hairuddin Mohd. Ali adalah seorang pensyarah dalam bidang Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Manakala, Muhammad Bustaman Abdul Manaf adalah pensyarah di Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Berkaitan

Komen & Ulasan