Yakjuj & Makjuj: Bencana Di Sebalik Gunung (Edisi Jimat)
oleh


Versi Cetak

RM24.00

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 27.00
Format: Trade Book

ISBN-13: 978-967-5137-46-4

Tarikh Terbit: 15 Oct 2010

Jumlah Muka Surat: 618


Versi eBook

Belum Terbit


Persoalan Yakjuj dan Makjuj masih diselimuti oleh kabus misteri. Kitab-kitab Samawi yang diturunkan dari langit seperti Taurat, Injil dan al-Quran, masing-masing menyebut mengenai Yakjuj dan Makjuj. Al-Quran menceritakan tentang sifat dan peristiwa Yakjuj dan Makjuj dengan Zulkarnain dengan huraian penceritaan yang sempurna. 

Buku ini membongkar bangsa yang membawa huru-hara kepada dunia dengan berdasarkan huraian kitab Taurat, Injil dan al-Quran. Dimuatkan dengan imej, peta, ilustrasi, carta masa. Menjadikan buku ini antara yang terlengkap dalam sejarah.

Daftar Isi

Kata Pengantar

 Bab 1: Inskripsi Yahudi: Sebuah Pengantar
   
    Kenapa kita perlu menelusuri Yakjuj & Makjuj dalam Inskripsi Yahudi?
    Inskripsi Yahudi dan Latar Belakang Pembentukannya
    Septuagint: Perjanjian Lama
    Inskripsi karya Flavius Josephus
    Naskah Laut Mati ’The Dead Sea Scrools’
    Talmud
    Carta Timeline Talmud
    Timeline Inskripsi Yudaisme
    Analisis eksplorasi Sinkronik – Diakronik tentang Yakjuj dan Makjuj
    Usaha mengaburkan identiti bangsa Gog Magog
    Usaha mencemarkan nama baik Nabi Ishaq
    Hubungan kait Kristian Ekstrem dan Zionis yang meletakkan posisi Gog Magog sebagai gabungan negara Islam

Bab 2: Suara-suara dari Padang Gurun tentang Zulqarnain danYakjuj &  Makjuj

    Latar belakang Pertanyaan pendeta Yahudi tentang Zulqarnain kepada Nabi Muhammad.
    Senandung Padang Gurun tentang Muhammad
    Daud menyebutnya sebagai ”Adonai”
    Percakapan Yahya dengan pendeta Yahudi tentang ”Nabi yang Akan Datang”
    Isa menyebutnya ”Terang yang Besar”
    Daniel menyebut Muhammad sebagai ”batu yang meremukkan patung”
    Muhammad, Benang Merah senandung para nabi
    Orang-orang Yahudi rela tinggal di padang Paran
    Nabi Jeremiah (Aramia) menyebutnya ”Ehmed”
    Talmud Babilon menyebutnya ‘Emeth’
    Yakjuj & Makjuj dalam sumber Islam
    Yakjuj & Makjuj di dalam al-Quran dan Tafsir
    Seputar Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turun Ayat)
    Epistemologi bijak yang dikongkong oleh kesombongan
    Adakah “bangsa yang buta huruf” mampu membaca kisah Alexander?
    Sifat Zulqarnain
    Orientalis & Evangelis, Perompak teriak Pencuri
    Kisah Zulqarnain adalah Plagiat?
    Siapakah Callisthenes ?
    "Kambing Jantan Bertanduk Dua" dalam Kitab Daniel
    Sifat Yakjuj & Makjuj di dalam Tafsir Qur’an
    Sifat Yakjuj &  Makjuj
    Profil Yakjuj dan Makjuj dalam sumber-sumber Hadis Islam

Bab 3: Genealogi Yakjuj Makjuj dalam Inskripsi Yahudi

    Di dalam Bible, Yakjuj dan Makjuj disebut Gog dan Magog
    Garis Keturunan Yakjuj Makjuj dalam Yahudi
    Magog dalam Talmud
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,  “Antiquities of the Jews”
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,  ’’Jews Wars’
    Al Qur’an bebas daripada unsur Plagiat
    Josephus Menggunakan Bahasa Yunani
    Bahasa Yunani baru dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad 9 M
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,  ’The Apions’
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam Perjanjian Baru
    Magog di dalam Inskripsi Gulungan Laut Mati
    Lokasi Gog Magog Scythia
    Nama Gog Magog
    Bukti Kisah Yakjuj dan Makjuj di dalam Al Quran bukan plagiat daripada kitab sebelumnya

Bab 4: Gerombolan Nomad Scythia adalah Gog Magog

    Tafsir al-Quran Yusuf Ali: Scythia adalah Yakjuj Makjuj
    Kesalahan Evangelis dan Zionis: ’Scythia’ daripada nama ’Isaac’
    'Gog’ dalam inkripsi Cylinder Ashurbanipal Assyria
    Suku Scythia adalah suku pertama yang berhasil menjinakkan kuda
    ‘Scythia’ bererti Kuda?
    Menjejak serapan kata GOG atau JUJ dalam bahasa Inggeris dan Jerman
    Kebiadaban bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
    Lokasi Kediaman Bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
    Bukti Akeologi Bangsa Yakjuj Makjuj Scythia mendiami di Utara (Eurasia)
    Timeline Gerombolan Barbar Scythia
    Raja-raja Scythia
    Lokasi Kediaman Scythia menurut Peta Kuno Yunani
    Saudara sebangsa Scythia adalah suku Xiongnu, Hun, Mongol, Tartar
    Lagu ‘Scythian Tribe’
    Republik Sacha: Munculnya negeri Scythia Moden?

Bab 5: Sejarah Timur Tengah dan Yahdudi serta peranan bangsa Barbar Scythia

    Menelusuri jejak bangsa Yakjuj dan Makjuj Scythia dalam Sejarah Timur Tengah
    Timeline Timur Tengah dan Sejarah Bani Israel serta hubung kait dengan Yakjuj & Makjuj Scythia
    Peta  Kekuasaan – Kekuasaan di Fertile Crescent – Timur Tengah tahun 700-550 SM
    Sinkronik-Diakronik Peradaban Timur Tengah tahun 700-550 SM
    Tempoh Serangan Yakjuj Makjuj Scythia

Bab 6: Serangan Yakjuj & Makjuj ke Kerajaan Hitti di Urartu 743 SM

    Ekspedisi Assyria Memerangi Yakjuj Makjuj Scythia
    Suku Barbar Scythia dan Cimmeria bersaing menakluk Urartu
    Yakjuj & Makjuj Menerobos Pegunungan Kaukasus
    'Rab Kisir Gimirai’ pasukan khusus Yakjuj Makjuj Cimmeria
    Jalur sempit keluarnya Yakjuj & Makjuj Scyhtia & Cimmeria
    Darial Gorge (Ngarai Darial) dan Caspian Gates
    Yakjuj Makjuj Cimmeria menjadi perajurit upahan Kerajaan Assyria
    Kerajaan Scythia di Urartu tahun 700 SM

Bab 7: Serangan Yakjuj & Makjuj ke Samaria, Ibu kota Kerajaan Israel Utara tahun 721 SM

    Zaman Keemasan Israel
    Kerajaan Israel berpecah-belah
    Israel melanggar janjinya sendiri, Mulai menyembah berhala patung-patung.
    Pembuangan Suku Israel
    Serangan Yakjuj Makjuj Cimmeria ke Samaria tahun 722 SM sebagai Hukuman Allah
    Penaklukan Raja Sargon II dalam Inskripsi Assyria
    Para nabi yang mengingatkan kerosakan akidah kerajaan Israel

Bab 8: Serangan Yakjuj dan Makjuj ke Niniwe Assyria tahun 612 SM

     Niniwe, Ibukota Kerajaan Assyria
     Faktor-faktor Pendorong pemberontakan Nabopolassar terhadap Assyria
     Faktor-faktor Penarik pemberontakan Nabopolassar terhadap Assyria.
     Raja-raja Assyria dan Tempoh Kepemimpinannya
     Sejarah Empayar Assyria
     Kronologi berbaliknya Yakjuj Makjuj Scythia daripada pendukung setia Assyria, tiba-tiba berubah menjadi pemberontak Assyria.
     Cyaxares menjamu pasukan Scythia hingga mabuk, kemudian membunuhnya
     Ultimatum Raja Cyaxares I dari Media terhadap bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
     Pasukan berkuda Media dan Scythia bergerak ke Niniwe
     Mesir datang menolong Assyria
     Kejahatan dan Kekejaman bangsa Assyria
     Para Penafsir Bible menutupi peranan bangsa barbar Scythia dalam penghancuran Niniwe
     Raja Assyria berputus asa dengan membakar diri dan Istananya
     Niniwe pun dijarah dan dibakar oleh Scythia Yakjuj Makjuj
     Nabi-nabi Israel yang mengingatkan kehancuran Niniwe
     Harta karun Emas suku Scyhtia dari Rampasan di Niniwe
     Kesimpulan

Bab 9: Serangan Yakjuj & Makjuj ke kota Jerusalem, Ibu kota Kerajaan Yehuda tahun 587 SM

    Yakjuj Makjuj Scythia menyerang Jerusalem
    Catatan Herodotus ketika memasuki negeri Yakjuj Makjuj Scythia
    Nabi Jeremia pernah tampil di Jerusalem mengingatkan datangnya Gog Magog
    Gabungan Scythia dan Babilon inilah ‘Periuk Mendidih dari Utara’
    Dan Jerusalem pun merana
    Ezra / Uzair memasuki Runtuhan Jerusalem
    Scythia, setelah kehancuran Yerusalem
    Gerombolan Scythia menghancurkan Babilon

Bab 10: Nabi Yehezkiel memberi khabarkan datangnya Gog Magog

    Kesalahan Kronologi Kenabian Israel menjadikan kisah Gog Magog dalam Bibel sulit dipahami
    Kelalaian Editor/Penyalin Kitab Yehezkiel
    Kronologi Kisah dalam kitab Yehezkiel
    Magog dalam Yeheziel adalah bangsa Barbar Scythia
    Keaslian Teks Yehezkiel 38 dan 39

Bab 11: Nabi Yunus mengingatkan Kota Niniwe tentang Ancaman Yakjuj dan Makjuj

    Nabi Yunus memberitakan tentang Gog Magog
    Gerombolan Barbar Scythia keluar dari balik pegunungan Kaukasus
    Raja Assyria dan penduduk Niniwe patuh pada Yunus
    Kisah Dakwah Nabi Yunus dan Isa
    Usaha penyisipan teks

Bab 12: Nahum mendapat penglihatan tentang dekatnya Kehancuran Niniwe

    Kehancuran Niniwe sebagai bentuk Murka Tuhan

Bab 13: Amos dan Joel mengibaratkan keluarnya Gog Magog laksana Serangan Belalang

    Siapakah Amos?
    Bible juga mengumpamakan serangan Yakjuj & Makjuj sebagaimana serangan Belalang.
    Bible menyebut Gog adalah Raja Belalang.
    Sifat serangan Belalang dalam Bible
    Nabi Muhammad mengibaratkan serangan Yakjuj Makjuj seperti serangan belalang
    Serangan Belalang di Timur Tengah
    Bencana Belalang

Bab 14: Pergelutan Nabi Jeremia Mengingatkan Kebebalan Kaum Israel tentang Bahaya Gog Magog

    Siapakah Jeremia?
    Malapetaka dari Utara adalah Yakjuj & Makjuj
    Alasan Nebukadnezar membawa pasukan Yakjuj Makjuj Scythia
    Jeremia diutus bagi mengingatkan tentang bahaya munculnya Yakjuj Makjuj ke atas Jerusalem
    Bukti Pendapat Jeremia memberitakan tentang keluarnya gerombolan Yakjuj Makjuj Scythia.
    Gelar pasukan Gog Magog yang dipakai Jeremia
    Dalam Jeremia, Gog Magog disebut sebagai gandar besi
    Bani Israel Judea Jerusalem berlindung pada Mesir
    Juj = Gog = Yoke = Joch
    Nabi Jeremia dipenjara oleh Bani Israel Yehuda.
    Jerusalem hancur secara total
    Scythia, setelah kehancuran Jerusalem
    Scythia Yakjuj Makjuj menghancurkan Babilonia

Bab 15: Keluarnya Yakjuj &  Makjuj Pada Akhir Zaman dalam Inskripsi Yahudi

    Keluarnya Yakjuj & Makjuj pada Akhir Zaman di dalan sumber-sumber Islam
    Keluarnya Yakjuj & Makjuj pada Akhir Zaman petanda Kiamat sudah dekat
    Mungkinkah Sejarah Terulang?
    Ramalan keluarnya Yakjuj dan Makjuj (Gog Magog) dalam Inskripsi Yahudi
    Ramalan Merajalelanya Gog Magog di dalam Perjanjian Lama
    Ramalan keluarnya Magog dalam Talmud Babilon
    Perjanjian Baru: Gog Magog sebagai pasukan Iblis yang terlepas.

Bab 16: Jawapan atas Distorsi Evangelis Barat tentang Gog Magog

    Pendapat Evangelist dan Zionist tentang Gog Magog
    Jawapan atas Distorsi

Kesimpulan

Bibliografi

Indeks

Buku Berkaitan


Berita


Errata