Anda Berkuasa Apabila…?
oleh Mohd Fadzilah Kamsah, Md. Yadi Said


Versi Cetak

RM 26

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 29
Format:
Saiz:

Jumlah Muka Surat: 272

ISBN-13: 978-983-3372-11-9

ISBN-10: 9833372112

Tarikh Terbit: 1 May 2005

PTS Publishing House


Versi eBook

Anda Berkuasa Apabila…? membincangkan pendekatan dan teori berkaitan dengan kuasa. Ia juga menyediakan panduan dan kaedah lengkap bagi menggunakan kuasa dalam organisasi.

Prakata

Bahagian 1 : Apa Itu Kuasa?

Pengenalan
Konsep Kuasa
Bagaimana Kuasa Berlaku?

Bahagian 2 : Bagaimana Komunikasi Berlaku dalam Organisasi?

Komunikasi Organisasi
Sejarah Komunikasi Organisasi
Komunikasi Interpersonal
Komunikasi dan Perubahan dalam Organisasi
Komunikasi Superior-Subordinat
Kepentingan Komunikasi dan Kuasa dalam Organisasi

Bahagian 3 : Mengenali Dimensi Kuasa

Kuasa Sebagai Ciri Individu
Kuasa Sebagai Konstruksi antara Perseorangan
Kuasa Sebagai Komoditi
Kuasa Sebagai Konstruksi Penyebab
Kuasa Sebagai Konstruksi Falsafah

Bahagian 4 : Memahami Takrif Kuasa Definisi Kuasa

Potensi Kuasa dalam Komunikasi
Perbezaan antara Kuasa, Pengaruh dan Kepatuhan

Bahagian 5 : Teori-teori Kuasa

Konteks Teori Kuasa
Teori Pertukaran Sumber
Teori Kesopanan

Bahagian 6 : Model-model Kuasa

Model Kuasa A-B
Model Kuasa Individu
Model Kuasa Episodik
Model Kuasa atau Interaksi Pengaruh Interpersonal
Bagaimana Teori dan Model Diaplikasikan?

Bahagian 7 : Apakah Hubungan antara Kuasa, Komunikasi dan Organisasi?

Hubungan antara Kuasa dan Komunikasi
Hubungan antara Kuasa dan Organisasi

Bahagian 8 : Bagaimana Individu Mendapat Kuasa?

Asas Kuasa Sumber-sumber Kuasa

Bahagian 9 : Bagaimana Individu Menggunakan Kuasa bagi Mempengaruhi Individu Lain?

Taktik Komunikasi Pengaruh
Jenis-jenis Taktik Komunikasi Pengaruh
Pemujukan Rasional
Perbincangan
Rayuan Inspirasi
Rayuan Peribadi
Ampu atau Ingrasiasi
Pertukaran
Tekanan
Legitimasi
Sekutu

Bahagian 10 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taktik Komunikasi Pengaruh dalam Organisasi

Faktor Situasi
Faktor Peribadi
Arah Pengaruh
Objektif Pengaruh
Hasil Pengaruh
Kualiti Hubungan Superior-Subordinat
Senario Taktik Komunikasi Pengaruh dalam Organisasi

Bahagian 11 : Rangkaian Taktik Komunikasi Pengaruh dan Budaya

Taktik Komunikasi Pengaruh dan Budaya
Komunikasi Budaya dan Melayu
Kesimpulan
Rujukan
Biodata Pengarang

Buku Berkaitan

Berita


Errata