Tafsir Al-Azhar Juzuk 30
oleh HAMKA


Versi Cetak

RM25.00

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 28.00
Format: Paperback
Saiz: 6"x9"

ISBN-13: 9789674119102

Tarikh Terbit: 31 Oct 2016

Jumlah Muka Surat: 444


Versi eBook

RM 21.20

Format: EPUB / PDF
e-ISBN: 978-967-411-948-5
Tarikh Terbit: 3 Nov 2016


Tasfsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA.

HAMKA telah menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.

Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab. 

Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara.

Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

 

Pendahuluan _____________________________________
Pengantar Juzuk 30 
Surah An-Naba’ ____________________________________
Berita yang Besar! 
Alangkah Hebatnya Penciptaan Allah 
Hari Keputusan 
Penderitaan dalam Neraka Jahannam 
Nikmat Syurga bagi yang Bertakwa 
Surah An-Nazi`aat________________________________ 
Bila Kiamat Datang 
Sedikit Peringatan tentang Musa 
Hal-Ehwal Hari Kiamat 
Surah `Abasa _____________________________________ 
Itab yang Merupakan Cinta 
Peringatan! 
Insan yang Melupakan Asalnya 
Rezeki Manusia 
Peristiwa di Hari Kiamat 
Surah At-Takwiir ________________________________
Apabila dan Apabila 
Sumpah 
Surah Al-Infithaar _______________________________
Sikap Manusia 
Yang Berbakti dan yang Derhaka
Surah Al-Muthaffifiin _________________________ 
Penimbang Yang Curang 
Jalan Curang Jangan Ditempuh 
Nikmat di Syurga 
Surah Al-Insyiqaaq ____________________________ 
Kehancuran 
Kamu akan Menemui Allah 
Surah Al-Buruuj ________________________________ 
Cerita dan Peristiwa 
Tentera-tentera
Surah Ath-Thaariq _____________________________ 
Bintang Thariq 
Semua Dipelihara 
Renungkanlah dari mana Asalmu 
Surah Al-A`laa ___________________________________ 
Ucapan Kesucian bagi Allah 
Kelebihan Surah Ini 
Surah Al-Ghaasyiyah ____________________________ 
Wajah yang Berseri-seri 
Renungkanlah! 
Surah Al-Fajr ____________________________________ 
Cuba Perhatikan! 
Kalau Iman Tak Ada
Insafilah! 
Surah Al-Balad __________________________________ 
Surah Asy-Syams _________________________________ 
Surah Al-Lail ____________________________________ 
Surah Adh-Dhuhaa _____________________________ 
Surah Al-Insyiraah _____________________________ 
Surah At-Tiin____________________________________ 
Surah Al-`Alaq _________________________________ 
Surah Al-Qadr 
 
Surah Al-Bayyinah ______________________________ 
Surah Az-Zalzalah ______________________________ 
Beberapa Kemungkinan Dunia Musnah 
Surah Al-`Adiyat ________________________________ 
Kepentingan Kuda di Medan Perang 
Surah Al-Qaari`ah ______________________________ 
Surah At-Takaatsur _____________________________ 
Surah Al-`Ashr __________________________________ 
Surah Al-Humazah ______________________________ 
Surah Al-Fiil _____________________________________ 
Surah Quraisy ___________________________________ 
Surah Al-Maa`uun _______________________________ 
Surah Al-Kautsar _______________________________ 
Surah Al-Kaafiruun ____________________________ 
Pelengkap 
Surah An-Nashr _________________________________ 
Surah Al-Lahab __________________________________ 
Surah Al-Ikhlaash ______________________________ 
Surah Al-Falaq _________________________________ 
Benarkah Nabi Muhammad S.a.w. Pernah Kena Sihir? 
Surah An-Naas __________________________________ 
Bibliografi_______________________________________ 

Buku Berkaitan


Berita

Belajar dari HAMKA - Seorang Ulama Autodidak
ditulis oleh Asri Yussof

Kelahiran seorang ulama atau cendekiawan yang ilmu pengetahuannya lahir dari bahan-bahan... Selanjutnya»

5 Buku Rujukan Agama Rentas Zaman
ditulis oleh Syazana Syamsul

Sesetengah buku hanya mampu hidup dan bertahan pada musim ataupun trend tertentu yang sedang... Selanjutnya»

Selepas Membaca Banyak Buku, HAMKA Mengubah Pendirian Beliau
ditulis oleh Asri Yussof

HAMKA adalah antara ulamak yang begitu kontroversi dalam hayatnya. Karya-karya hasil tulisannya... Selanjutnya»

Gagasan Besar HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar Perlu Dibangunkan
ditulis oleh Asri Yussof

Tafsir Al-Azhar Juzuk-30 yang dikarang oleh HAMKA berjaya dilancarkan di Simposium HAMKA yang... Selanjutnya»

Tafsir Al-Azhar Karangan HAMKA Antara Karya Agung Yang Lahir Dari Penjara
ditulis oleh Abdullah

Walaupun kita memandang penjara adalah tempat untuk tahanan yang menyalahi undang-undang, dalam... Selanjutnya»

Apa Kata HAMKA Tentang Supermoon
ditulis oleh Huzaifah Abd Jamil

Sangat bertuah sesiapa yang berpeluang menikmati wajah bulan dalam jarak dekat pada isnin lalu.... Selanjutnya»


Errata