Instruksi Model Taktikal Permainan
oleh Sanmuga Nathan K.Jeganathan


Versi eBook

RM28.00

e-ISBN:
978-967-0685-13-7
Tarikh Terbit:
6 Jan 2016
Jumlah Muka Surat:
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

 Buku ini menjelaskan perkembangan instruksi model taktikal daripada segi teori-teori yang mendasarinya, kaedah pengajaran–pembelajaran model-model taktikal, instrumen pentaksiran, dan cadangan kerangka instruksi permainan. Buku ini dapat memberi pendedahan kepada guru-guru pelatih, guru-guru dan para penyelidik bagi merancang pelajaran permainan instruksi taktikal yang berpusat kepada kepada pemain (pelajar). Buku ini juga menjelaskan pendekatan pengajaran dan pembelajaran permainan konvensional yang menggunakan pendekatan model berdasarkan kemahiran (skill-based model) atau yang dikenali sebagai model teknikal

-

Buku Berkaitan