Kamus Seerti Bahasa Melayu
oleh Abdullah Hassan


Versi eBook

RM15.00

e-ISBN:
Tarikh Terbit:
21 May 2014
Jumlah Muka Surat:
Kategori:
Akademia, Kamus, EDUCATION / Learning Styles
Penerbit:
PTS Professional Publishing Sdn Bhd

Versi Cetak

Kamus ini memberi perkataan-perkataan seerti dan berlawanan erti. Perkataan entri terdiri daripada perkataan Melayu dan kata pinjaman Inggeris. Perkataan entri Inggeris diberi perkataan-perkataan Melayu seerti. Sesuai untuk latihan mengembangkan kosa kata bahasa Melayu. Berguna kepada guru-guru dan pelajar. Sesuai untuk penulis dan penterjemah.