Persejarahan Brunei
oleh Awang Asbol


Versi eBook

RM24.50

e-ISBN:
978-967-0685-81-6
Tarikh Terbit:
26 May 2015
Jumlah Muka Surat:
152
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

Dalam memenuhi proses pembinaan negara bangsa Brunei secara diplomasi menurut acuan pemikiran Sultan Omar Ali Saifuddien, nampaknya baginda telah berhadapan dengan berbagai cabaran dan asakan. Cabaran datang dari PRB dan juga pihak British terutama dalam isu pembentukan Perlembagaan Bertulis Negara Brunei. Namun cabaran ini akhirnya dapat diatasi apabila Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei dapat direalisasikan pada tahun 1959. Kejayaan ini merupakan satu pencapaian baginda dalam membawa Brunei menuju visi sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemunculan perlembagaan ini telah menghapuskan jawatan dan kuasa Residen British dalam pentadbiran negara bangsa Brunei digantikan dengan Pesuruhjaya Tinggi British. Peranan Residen yang bertanggungjawab kepada sultan bagi pentadbiran dalam negeri telah diambil alih oleh Menteri besar yang dilantik oleh baginda sendiri. Untuk melicinkan pentadbiran negara bangsa, maka di bawah bidang kuasa Menteri Besar diwujudkan jawatan Setiausaha Kerajaan, Peguam Negara dan Pegawai Kewangan Negara.

Abstrak 1 Sejarah Brunei Abad Kesembilan Belas 4 Sejarah Kesultanan Brunei 18 Sungai Kerajaan, Kuripan dan Tulin 42 Rancangan Perpindahan Kampong Aying ke Darat 54 Laporan Tujuh Serangkai Daerah Belait 69 Persekolahan Melayu Brunei Darussalam 86 Tranformasi Pendidikan Agama Islam 97 Penterjemahan Sumber-Sumber Inggeris 113 Ke Arah Pembentukan Wajah Negara Bangsa 125 Biodata Dr. Haji Awang Asbol Bin Haji Mail 143 Indeks 145

Buku Berkaitan