Rahsia Mengurus Insurans Hayat
oleh Sunthara Segar


Versi eBook

RM16.90

e-ISBN:
978-967-369-241-5
Tarikh Terbit:
20 Aug 2014
Jumlah Muka Surat:
256
Kategori:
Bisnes & Pengurusan,
Penerbit:
PTS Publishing House

Ketahui petua-petua mengurus risiko hidup dengan insurans hayat supaya ia sama dengan tuntutan yang anda bakal dapat dari syarikat insurans. Pembaca juga dapat tahu berkenaan cara merancang memahami, dan memantau sendiri program insurans hayat supaya menghasilkan kebaikan kepada diri sendiri dan waris.


 

Prakata

Bab 1: Lapan Golongan Sasaran

Bab 2: Insurans dan Kitar Hidup Manusia

Bab 3: Cara Kiraan Jumlah Perlindungan Asas yang Diperlukan

Bab 4: Insurans Perubatan

Bab 5: Insurans Khusus untuk Wanita

Bab 6: Waktu Menamatkan Insurans

Bab 7: Insurans Tradisi dan Insurans Berkaitan Pelaburan

Bab 8: Cara Menilai Sebut Harga Pelan Insurans

Bab 9: Insurans Sebagai Dana Pendidikan Juvenil

Bab 10: Insurans Sebagai Dana Pesaraan

Bab 11: Cara Memilih Insurans Pinjaman Perumahan

Bab 12: Perkara-perkara Penting dalam Polisi Insurans

Bab 13: Cara Memantau Semua Program Insurans Hayat

Bab 14: Cara Penamaan yang Betul

Bab 15: Memahami Prosedur Tuntutan

Bab 16: Cara Membuat Aduan Berkenaan Insurans

Bab 17: Manfaat Insurans Hayat pada Cukai Pendapatan

Bab 18: Kes-kes Kajian

Bab 19: Panduan Memilih Penasihat Insurans

Lampiran 1: Jadual Faktor Nilai akan Datang

Lampiran 2: Jadual Faktor Nilai akan Datang Anuiti

Lampiran 3: Jadual Faktor Nilai Masa Kini Anuiti

Lampiran 4: Penerangan Penyakit Kritikal atau Berbahaya

Lampiran 5: Mekanisme Insurans Berkaitan Pelaburan

Lampiran 6: Reka bentuk Portfolio Dana Insurans
Berkaitan Pelaburan

Lampiran 7: Strategi Menyimpan dalam Insurans

Lampiran 8: Klausa penting dalam Kontrak Polisi Hayat Biasa

Lampiran 9: Klausa Penting dalam Kontrak Polisi
Berkaitan Pelaburan

Lampiran 10: Peruntukan Premium, Yuran dan Caj Polisi
Berkaitan Pelaburan

Lampiran 11: Klausa Penting dalam Kontrak Polisi Perubatan

Rujukan

Indeks

Biodata Penulis

Buku Berkaitan