Ciri-Ciri Individu Realisasi Diri

oleh Roziyah Mahamad • 17 Mar 2011 4:21 AM

Dipetik daripada buku Bakat dan Kemahiran Memimpin (Edisi kemas kini) oleh Puan Ainon Mohd dan Prof. Abdullah Hassan 

Ada individu terdorong dengan hasrat dan keinginan menikmati yang tinggi serta ingin merealisasikan cita-cita peribadinya. Apabila estim mereka naik ataupun mereka berjaya, mereka berasa puas hati. Teori Maslow ini dapat menerangkan fenomena semangat, kecekalan, azam dan tekad segelintir individu yang berjaya mencapai impian-impian mereka yang dianggap mustahil oleh individu-individu biasa. Maslow mengemukakan ciri-ciri individu yang mempunyai dorongan realisasi diri yang tinggi. Ciri-Ciri itu adalah:

 •  Mereka mempunyai persepsi yang betul berkenaan realiti.
 • Mereka mempunyai keupayaan yang tinggi bagi menerima diri mereka sendiri, menerima diri orang lain dan menerima fitrah alam. 
 • Mereka spontan.
 • Mereka memfokuskan perhatian dan penyelesaian masalah.
 • Mereka memerlukan privasi dan suka bersendirian.
 • Mereka berjiwa merdeka dan tidak mahu tunduk pada sekatan budaya.
 • Mereka mudah menghargai emosi dan mudah memberikan reaksi emosi.
 • Mereka lebih kerap mengalami saat-saat kemuncak kepuasan~Mereka mempunyai nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. 
 • Mereka mempunyai hubungan yang sihat dengan individu-individu di sekeliling mereka. 
 • Mereka mempunyai nilai-nilai dan sikap yang lebih demokratik.
 • Mereka lebih kreatif.
 • Mereka mempunyai nilai-nilai yang mereka susun dan amalkan sendiri.

Apabila pemimpin itu hendak mendorong pihak bawahannya supaya mahu mengubah sikap dan tingkah laku, terlebih dahulu perlu diketahui keperluan-keperluan sasaran itu. Keperluan-keperluan individu adalah faktor yang dapat mendorong terpengaruh dengan kata-kata dan tingkah laku individu-individu lain. Adakah dia berasa tidak selamat? Adakah dia memerlukan estim? Adakah dia berasa tidak selamat? adakah dia memerlukan estim? adakah dia sedang cuba mencapai hasrat mahu merealisasikan dirinya yang sebenar?

Apabila mengetahui keperluan sasaran pada waktu sasaran sedang cuba dipengaruhi, mereka lebih mudah terdorong bagi mengubah pemikiran dan sikap kerana pada waktu yang sama, individu itu dapat memenuhi keperluan jiwa mereka. Gunakan beberapa peringkat keperluan mereka, umpamanya apabila hendak menggunakan keperluan bagi keselamatan tetapi sasaran tidak terpengaruh, cuba tukar kepada menggunakan keperluan estim mereka pula.

Commenting is not available in this weblog entry.
 1. ijja1912
  09 May 2011
  12:05 PM
  {stars}{rating}{/stars}

  InsyaAllah akan dapatkannya. Terima kasih PTS!

Artikel popular