Guru Sebagai Pemimpin
oleh Abdullah Sani Yahaya, Abdul Rashid Mohamed


Versi Cetak

RM17.00

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 20.00
Format:

Trade Book


ISBN-13: 978-983-3586-13-4

ISBN-10: 983-3586-13-9

Tarikh Terbit: 20 Jun 2007

Jumlah Muka Surat: 158


Versi eBook

Belum Terbit


Guru Sebagai Pemimpin memperkenalkan standard baru dalam kepimpinan sekolah. Pendekatan di dalam buku ini mencabar konsep tradisi kepimpinan yang hanya berpusatkan pengetua sekolah. Penulis meneroka dan mencipta ruang peralihan tanggungjawab daripada konsep kepimpinan seorang kepada kepimpinan berkumpulan.

Isi Kandungan
Prakata

Bab 1
Perubahan Pandangan Kepemimpinan di Sekolah

Bab 2
Kepemimpinan Guru Penjana Budaya Sekolah

Bab 3
Mengubah Kepemimpinan Guru di Bilik Darjah

Bab 4
Kepemimpinan dalam Pengajaran Guru

Bab 5
Kepemimpinan Guru dalam Mengurus Disiplin
Bilik Darjah

Bab 6
Kepemimpinan Guru Dalam Membuat Keputusan

Bab 7
Kepemimpinan Guru dan Amalan Pengupayaan
di dalam Bilik Darjah

Bab 8
Kepemimpinan Guru dan Pembentukan Pasukan
Kerja di Bilik Darjah

Bab 9
Kepemimpinan Guru dalam Memperkasa
Kecerdasan Emosi Pelajar

Bab 10
Kepemimpinan Guru dan Komunikasi Efektif dalam
Bilik Darjah

Rujukan
Indeks

Buku Berkaitan


Berita


Errata