Pendidikan Kerohanian dan Moral Prasekolah
oleh Nik Rosila Nik Yaacob


Versi Cetak

RM19.00

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 21.00
Format: Trade Book

ISBN-13: 978-967-5226-94-6

Tarikh Terbit: 1 Mar 2010

Jumlah Muka Surat: 192


Versi eBook

Belum Terbit


Buku ini disusun berdasarkan prinsip Amalan yang Bersesuaian dengan Perkembangan kanak-kanak (ABP). Elemen-elemen nilai dan moral diterapkan melalui pengajaran-pembelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Falsafah Pendidikan Negara menegaskan bahawa setiap anak perlu dikembang dan digilap segala potensi yang ada dalam diri mereka bagi melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis.

Buku ini dihasilkan bagi memenuhi prinsip ini serta menambah maklumat sedia ada guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

 

Daripada Pengarang
 
Pendahuluan 
 
Bahagian 1: 
Pendidikan Moral Kanak-kanak:
>> Perkembangan Kanak-kanak 
>> Teori Psikoanalisa 
>> Teori Kognitif Piaget 
>> Teori Penaakulan Moral Kohlberg 
 
Bahagian 2: 
Pendidikan Kerohanian dan Moral:
>> Al-Ghazali 
>> Confucious 
>> Hindu 
 
Bahagian 3: 
Isu dan Implikasi Pendidikan Kerohanian
dan Moral di Malaysia
>> Isu Jenayah Remaja 
>> Implikasi Pendidikan Kerohanian dan Moral 
 
Bahagian 4: 
Pelaksanaan Pendidikan Kerohanian
dan Moral di Prasekolah
>> Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
>> Contoh Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Islam 
>> Contoh Pelaksanan Pengajaran Pendidikan Moral 
 
Rujukan 
 
Indeks 

Buku Berkaitan


Berita


Errata