Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana
oleh


Versi Cetak

RM35.00

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 38.00
Format: Trade Book

ISBN-13: 978-967-366-071-1

Tarikh Terbit: 27 Apr 2011

Jumlah Muka Surat: 776


Versi eBook

Belum Terbit


"Bergembiralah kamu kerana sesungguhnya seorang lelaki daripada kamu adalah sama dengan 1000 orang daripada Yakjuj dan Makjuj" Hadis direkodkan oleh Bukhari.

Buku Yakjuj & Makjuj: Bencana Di Sebalik Gunung (2009) mendedahkan bangsa misteri yang disebutkan di dalam al-Quran, Yakjuj & Makjuj. Isu-isu misteri kian terungkap dengan penemuan bangsa Scythia yang mirip dengan karakter Yakjuj & Makjuj dan Pergunungan Kaukasus sebagai lokasi 'tembok' Yakjuj & Makjuj. Bukti-bukti sejarah kian menunjukkan kebenaran ini. Namun, bangsa Scythia hanyalah satu daripada bangsa Yakjuj dan Makjuj.

Buku Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana ini mendedahkan lima bangsa Yakjuj & Makjuj yang terkenal dengan serangan kejam dalam sejarah * Menghurai keturunan Yakjuj & Makjuj bermula daripada keturunan Nabi Nuh * Sifat yang ada pada Yakjuj & Makjuj terdapat dalam keturunannya sekarang * Apabila tiba masa yang dijanjikan, lima bangsa ini akan kembali menguasai bumi. 

Penulis adalah pensyarah di Universiti Brawijaya, Indonesia. Beliau kini dalam proses mendapatkan mendapat Ijazah Doktor dan Falsafah (PhD) dalam bidang sejarah dan peradaban. Beliau menghasilkan karya-karya bestseller seperti Yakjuj & Makjuj: Bencana di Sebalik Gunung (2009), Alexander adalah Zulqarnain (2010), Armagedon: 2012 (2010).  


Daftar Isi

Daftar Gambar dan Jadual

Prakata

 

Kajian Tafsir: Eksplorasi Kata Kunci Yakjuj dan Makjuj

      Al-Quran, surah al-Kahfi ayat 83–99

      PerawakanYakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Al-Quran

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Tabari (310 H/910 M)

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Qurtubi (671 H/1271 M)

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Ibnu Kathir

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Al-Maraghi

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran (Sayyid Qutb)

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir al-Mishbah

      Yakjuj dan Makjuj dalam Tafsir Jabatan Agama RI (1985/1986)

      Yakjuj dan Makjuj Menurut Tafsir al-Quranul Majid AN-NUR

      Benang Merah Perbandingan Antara Tafsir: Identiti dan Lokasi Yakjuj Makjuj, Serta Bangsa yang Menjadi Mangsa Serangan Yakjuj Makjuj

      Erti, Karakter dan Sifat Yakjuj dan Makjuj

      Profil Yakjuj dan Makjuj Dalam Sumber-Sumber Hadis

       Paganisme: Agama Yakjuj Makjuj

 

Menelusuri Jejak Nenek Moyang, Mencari Keturunan Genealogi Yakjuj dan Makjuj

      Skema Eksplorasi Yakjuj dan Makjuj: Genealogi, Sosio-Antro Agrikultur dan Artifak Linguistik

      Eksplorasi Genealogi Keturunan Anak-Anak Nuh (Manusia Perahu)

      Garis Masa Keturunan Nabi Nuh

      Daripada Nabi Adam Sampai Nabi Nuh

      Banjir Besar zaman Nabi Nuh

      Menemui Kembali Perahu Nabi Nuh: Lokasi Permulaan Penghijrahan

      Di Manakah Bukit Judi?

      Judi = Jud = Jadd = Jed = Datuk

      Skala Perbandingan Dengan Manusia Moden

      Penyebaran Manusia Selepas Pendaratan Perahu Nuh

      Genealogi Keluarga Nuh Menurut Agama Yahudi

      Bentuk Permukiman Awal Keturunan Nuh

      Penghijrahan Besar-Besaran ke Utara Kerana Ancaman Bencana Kemarau

      Yafits bin Nuh Menurunkan Yakjuj dan Makjuj Aryanomad dan Scythia

      Garis keturunan Yakjuj dan Makjuj Aryanomad dan Scythia

 

JUJ = JOCH = YOKE?

Eksplorasi Sosio-Antro Agrikultur

      Menelusuri Istilah “Yakjuj dan Makjuj” Dalam Budaya Pertanian

      Tamadun Besar Selalunya Berdekatan Dengan Air

      Mesopotamia – Fertile Crescent

      Pengairan Pertanian Mendorong Kemunculan Desa–Kota

      Munculnya Kota

      Ancaman Daripada Suku Nomad Barbar ke Atas Kota-Kota

      Kuk/Yoke/Joch/Juj/Gog/Gù (gandar): Sebuah Inovasi Pertanian

      Istilah Kuk/Yoke/Joch (Juj) Mulai Dijadikan Sebutan Untuk Para Penindas

      Yoke = Gog = Juj = Cengkaman?

      Terbentuklah Tamadun-Tamadun Besar Dunia Berserta Ancaman Para Penyerang

      Gerombolan Barbar Nomad Dari Padang Rumput Eurasia

      Garis Masa Tamadun Awal – Pertanian – dan Munculnya Istilah ”Kuk” (Joch/Yoke) Sebagai Awal Istilah ”Juj” (Yakjuj dan Makjuj)

 

Eksplorasi Artifak Linguistik

“Yakjuj dan Makjuj”

      Yakjuj Makjuj: Satu Gelaran atau Nama Sebenar?

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Sanskrit

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Arab

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Ibrani

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Jerman dan Inggeris

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Cina Mandarin

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Jepun

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Turki

 

Yakjuj dan Makjuj Bangsa Berkuda Dari Padang Rumput EURASIA

      Keadaan Geografi Steppe Eurasia

      Bangsa Berkuda

      Penjinakan Kuda di Steppe Eurasia (3200 SM)

      Garis Masa Penjinakan Kuda Oleh Penggembala Nomad Dari Padang Rumput Eurasia

      Gaya Hidup Penggembala Nomad Membentuk Perilaku Ketenteraan

      Kuda Tidak Dapat Dipisahkan Daripada Suku-Suku di Eurasia

      Dikuburkan Bersama Kuda

      Penemuan Kereta Perang Berkuda (2300 SM)

      Pengaruh Penjinakan Kuda ke Atas Peluasan Kuasa

 

Suku Nomad Yakjuj dan Makjuj di Eurasia:

Aryanomad – Scythia – Cimmeria – Xiongnu – Hun – Mongol – Tartar – Turki

      Bangsa-Bangsa di Padang Rumput Eurasia

      Suku-Suku Yakjuj dan Makjuj di Eurasia

      Suku Aryanomad

      Suku Scythian/Scythia dan Cimmeria

      Suku Xiongnu/Hsiungnu/Hiongno/Hishonu

      Suku Hun

      Suku Mongol danTartar

      Suku-Suku Aryanomad, Scythia, Cimmeria, Hun, Xiongnu, Mongol, Tartar, Saxon, Alan, Sarmatia, Mesaggetae Adalah Bangsa Turk/Turki

      Istilah Turki Dalam Pelbagai Bahasa

      Usaha Gerombolan Turki Melintasi Sadd/Barrier, Penghalang Alam Semula Jadi Timur Tengah

      Yakjuj = Scythian Asiatik; Makjuj = Scythian Eropah

      Suku-Suku Eurasia yang Lain

 

 

 

 

 

Sejarah Perebutan Kekuasaan di Timur Tengah – Yunani – Asia Utara – India – China Serta Peranan Bangsa Yakjuj Makjuj 

 

Letupan-letupan Dari Padang Rumput Eurasia: Gelombang Keluarnya Yakjuj Makjuj

      Pembahagian Masa Keluarnya Yakjuj Makjuj Menurut Abul Kalam Azad

      Letupan Yakjuj Makjuj Dari Padang Rumput Eurasia

      Tujuh Tinjauan Penting Dalam Menelusuri Rumpun Bangsa Yakjuj Makjuj

      Lima Gelombang Keluarnya Yakjuj Makjuj

 

Gelombang I Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Aryanomad ke Mesopotamia dan India Abad ke-21–12 SM

      Aryanomad Berasal Dari Padang Rumput Eurasia

      Gelombang I (2100–1800 SM): Serangan Yakjuj Makjuj Aryanomad Terhadap Mesopotamia

      Nabi Ibrahim Selamat Daripada Serangan Aryanomad

      Sekilas Kisah Epik Hijrah Nabi Ibrahim

      Nabi Ibrahim Bapa Epistemologi Monoteisme

      Angin Timur Pembawa Bencana Kebuluran

      Inilah Penindasan Yakjuj Makjuj Aryanomad Dari Eurasia Sebagai ”Kehinaan” (asfalin) yang Menimpa Para Penentang Ibrahim

      Serangan Aryanomad ke Atas Mesopotamia Menyebabkan Bangsa Hyksos (Al-Baidah daripada kabilah Amaliqah) Berhijrah ke Mesir

      “Arya” Dalam Bahasa Arab

      Keteguhan Ibrahim Mewariskan Ajaran Monoteisme Tauhid Kepada Anak-Anaknya

      Penghijrahan dan Serangan Hyksos Dari Mesopotamia ke Mesir

      Gelombang II (1800–1500 SM): Serangan Yakjuj Makjuj Aryanomad ke Atas India

      Topografi India: Inikah “Negeri di Antara Dua Buah Gunung” (bainas saddaini)?

      Beberapa Gelombang Serangan Aryanomad ke Atas India

      Serangan Aryanomad Masa Rig Vedik: Penghancuran “Vrtra” (Empangan) Sungai Indus Milik Bangsa Dravida

      “Ya–Ju Maa–Ju” Adalah “Pasukan Cepat Berkereta Kuda”

      Garis Masa Lembah Indus dan Serangan Aryanomad

      Teori Kelima Serangan Aryanomad ke Atas India

      Bangsa Aryanomad Membunuh Lima Juta Penduduk Hitam “Dasyu”: Satu Usaha Balas Dendam

      Pembinaan Empangan Sungai Indus: Penyebab Konflik Awal Dengan Bangsa Aryanomad

      Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Peperangan Dalam Veda

      Rumpun-Rumpun Bangsa Penghuni India Lama Selepas Serangan Aryanomad

      Serangan Tanpa Henti Aryanomad ke Atas India Menyebabkan Rumpun Bangsa India Peribumi Melarikan Diri ke Asia Tenggara

 

      Sejarah Masuknya Agama Ibrahim Ke India

      Suku Parsi Dalam Veda

      Beberapa Jejak Ajaran Monoteisme yang Tersimpan Dalam Veda

      Dalam Veda Juga Ada Nama Yang Serupa Dengan Ibrahim

      Brahmana = Birrahmana?

      Bani Israel dan Tradisinya di India

      Perang Suci Bangsa Aryanomad

      Sinkronik–Diakronik Sebab-Sebab Serangan Suku Yakjuj Makjuj Dari Steppe Eurasia ke Atas Mesopotamia dan India

 

Gelombang II Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Scythia–Cimmeria ke Timur Tengah Abad ke-8–3 SM 

      Ancaman Dari Sebalik Pergunungan Kaukasus

      Yakjuj dan Makjuj Memintas Pergunungan Kaukasus

      Faktor-Faktor Pendorong Keluarnya Scythia

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Cimmeria (750 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Hitti di Urartu (743 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Cimmeria Terhadap Bangsa Israel Utara di Samaria (721 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Media (675 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Palestin, Mesir dan Syria

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Assyria di Niniwe (612 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Israel Yudea di Jerusalem (587 SM)

     Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Chaldea Kasdim di Babylon (539 SM)

     Alexander The Great (356–323 SM): Penakluk Yakjuj (Scythian Asiatik) dan Makjuj (Scythian Eropah)

     Alexander Memasuki Daerah di Antara Dua Gunung (Gunung Pamir dan Tien Shan) di Lembah Fergana

Alexander Bertemu Bangsa Yang Hampir Tidak Memahami Percakapan: Fergana = Foreign (F-R-G-N) Bererti “Kaum Yang Tidak Faham” Percakapan Yunani

Alexander Mendirikan Tembok Besi di Pergunungan Tien Shan Bagi Menghalang Gerakan Yakjuj dan Makjuj Scythian Menuju ke Lembah Subur Fergana

      Alexander The Great Inilah Yang Disebut Zulqarnain Dalam Al-Quran

Alexander Menakluki India Hingga Keturunannya Membentuk Keluarga Raja-Raja Sailendra (Srikandar/Iskandar)

Keluarga Raja-Raja Sailendra Melarikan Diri ke Jawa dan Berjaya Membina Candi Borobudur (824 M)

Sebahagian Keluarga Sailendra Ini Juga Melarikan Diri (Melayu) ke Sumatera Hingga Melahirkan Keturunan Raja-Raja Melayu

 

Gelombang III Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Hsiung-Nu ke China Abad ke-3–1 SM

      Xiongnu Adalah Rumpun Bangsa Yakjuj (Scythian Asiatik)

      Dinasti-Dinasti China

      Keadaan Geografi Lembah Sungai Kuning, China

      Kuda “Ma”, Hsiungnu Yakjuj Makjuj dan China

      Tembok Besar, Bukti Serangan Yakjuj dan Makjuj ke Atas China

      Period Serangan Yakjuj dan Makjuj (Xiongnu) ke Atas China

      Alasan Serangan Suku Barbar Yakjuj Makjuj Ke Atas China

      Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Chou/Zhou

      Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Ch’in

      Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Han

      Kaisar Wu Ti ”Maharaja Perang” Dinasti Han (140–87 SM): Serangan Balik Terhadap Xiongnu

      Tiga Tahap Strategi Wu Ti

      Tahap I: Ekspedisi Perisikan Wu Ti ke Pusat Pemerintahan Xiongnu

      Wu Ti Mengirim Chang Ch'ien Menuju ke Barat Bagi Memujuk Yueh-Chih

      Tahap II: Ekspedisi Pembebasan Wu Ti

      Tahap III: Ekspedisi Persahabatan Bagi Mengukuhkan Hegemoni Wilayah Dinasti Han

      Ekspedisi Barter Kuda ke Fergana, Asia Tengah

      Kesan Tekanan China Terhadap Xiongnu: Eropah dan India Terancam

      Ratapan Perang di China Utara dan Kedamaian di China Selatan

      Garis Masa Peperangan China Melawan Yakjuj dan Makjuj

 

Gelombang IV Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Hun Ke Eropah dan Asia Abad ke-3–4 M

      Hun adalah suku campuran rumpun bangsa Makjuj (Scythian Eropah) dan Yakjuj (Scythian Asiatik)

      Serangan Yakjuj Makjuj Hun (433–454 M) dipimpin Attila

      Hun menyerang dan menguasai India (455 M)

      Hun memasuki Timur Tengah mengalahkan Parsi (484 M)

      Garis masa suku Hun

      Serangan Magyar ke Eropah (895–955 M)

      Kelahiran Islam dan Ekspedisi pertama menghadapi Yakjuj Makjuj Hun/Turki: Penghalauan kembali ke Eurasia

      Pembebasan Azerbaijan daripada anasir Yakjuj Makjuj Hun–Turki

      Perkembangan Dakwah Islam: “Dinding Hidup” kedua Zulqarnain, Satu jaminan keamanan Timur Tengah

      Garis masa peperangan Islam vs Yakjuj Makjuj Hun (Turki)

 

Gelombang V Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Mongol–Tartar ke China, Timur Tengah, Eropah dan Nusantara Abad ke-12–13 M

      Mongol Adalah Rumpun Bangsa Yakjuj (Scythian Asiatik)

      Pesanan Nabi Muhammad Tentang Keluarnya Yakjuj Makjuj Mongol

      Penyebab Awal Datangnya Al Wail ‘Malapetaka’ Yakjuj Makjuj ke Kerajaan Islam 1228 M – 1258 M

      Serangan Mongol ke Khawarizmi (1228 M)

      Malapetaka Menimpa Dinasti Khawarizmi di Khurasan

      “Haa Mim Ain Siin Qaaf”: Kehancuran Dinasti Abbasiyah oleh Yakjuj Makjuj Mongol (1258 M)

      Keturunan Dinasti Abbasiyyah yang Lari ke Aceh

      Kekejaman Pasukan Yakjuj Makjuj Mongol

      Sebab-Sebab Bencana Kekalahan Kerajaan Islam

      ”Dinding Hidup” Zulqarnain II Itu Sudah Rapuh Dan Roboh

      Nabi Muhammad Mengibaratkan Serangan Yakjuj Makjuj Seperti Serangan Belalang

      Tradisi Agama Yahudi, Mengumpamakan Pasukan Berkuda Yakjuj Makjuj Sebagai Serangan Belalang

      Mimpi Nabi Muhammad Tentang Terbukanya Dinding Yakjuj Makjuj

      Barat Mengambil Peluang Keemasan

      Serangan Mongol ke China (1215 M)

      Mongol Mendirikan Dinasti Yuan Di China (1279 M – 1368 M)

      Serangan Mongol ke Eropah (1241 M)

      Serangan Dinasti Yuan Mongol Ke Nusantara (1293 M)

      Hancurnya Dinasti Yuan Mongol di China (1368 M)

      Tembok Besar Diperbaiki oleh Zhu Di, Kaisar Dinasti Ming Ketiga

      Garis Masa Dinasti Padang Rumput Mongol Dari Masa Kejayaan Hingga Keruntuhan (1206–1387 M)

 

Kesimpulan

      Yakjuj adalah Scythian Asiatik (Mongol Altaik); Makjuj adalah Scythian Indo–Eropah

      Faktor-faktor Pendorong dan Penarik Keluarnya Yakjuj Makjuj

      Lima Kriteria Yakjuj dan Makjuj: Di Manakah Yakjuj dan Makjuj Sekarang Ini?

      Pada Masa Ini Tembok Besi Alexander Dan Tembok Semula Jadi (Pergunungan Utara) Sudah Tidak Berfungsi

      Benang Merah Kejayaan Umat: Tip Supaya Selamat Daripada Serangan Yakjuj Makjuj

      Untuk Kita Renungkan

 

Lampiran:

Garis masa sejarah perebutan kekuasaan di Timur Tengah – Yunani – Asia Utara – India – China serta peranan bangsa Yakjuj Makjuj

 

Daftar Pustaka

Indeks kata penting

Buku Berkaitan


Berita


Errata