Aimee Nour

Pengalaman

Pengarang pernah berkhidmat sebagai examination editor di INTI College pada tahun 1995-1996. Pada tahun 1998-2000, beliau berkhidmat di Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia sebagai English editor.