Dr. Tauhid Nur Azhar

Dr. Tauhid Nur Azhar dilahirkan di Bandung pada 16 September 1970. Selepas mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tiga Bandung, beliau melanjutkan pelajaran di Fakulti Perubatan Universiti Diponegoro hingga ke peringkat Ijazah Sarjana dalam bidang biomedik.Dr. Tauhid juga menjalani program pendidikan Patologi Hepar Bahagian Patologi II FK UI dan program doktoral atau Ph.D. di Jabatan Mikrobiologi dan Imunologi Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Penerima biasiswa QUE Project dari Bank Dunia ini adalah anggota AAAS, Hughes Medical School dalam bidang pembangunan konten pendidikan asas dan peningkatan mutu akademik untuk tenaga pendidik.AAAS adalah sebuah organisasi pengkaji dan masyarakat akademik Amerika Syarikat. Beliau aktif membangunkan kurikulum perubatan berasaskan teknologi komputer dan maklumat (ICT),