Dr. Muhammad Abduh Yamani

Dr. Muhammad Abduh Yamani adalah seorang yang aktif mengkaji dan menulis mengenai Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabat.