Glenat Editions

Glenat Editions adalah penerbit novel grafik yang terkemuka dari Perancis. Antara siri terbesar terbitan Glenat adalah ‘Ils ont fait l’Histoire’, yang bermaksud ‘Mereka Yang Menempa Sejarah’. Antara tokoh sejarah yang dibukukan oleh Glenat adalah Salahuddin, Napoleon, Genghis Khan, dan ramai lagi.

 Maklumat lanjut di http://www.glenatbd.com/bd/collections/ils-ont-fait-l-histoire.htm