Mohd Azmi Harun

Mohd Azmi Harun mula terlibat dalam bidang pengurusan di IPG Kampus Perlis, Kangar, Perlis, dan kini bertugas di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) kampus induk, Cyberjaya, Selangor sebagai Penolong Pengarah di Sektor hal Ehwal Pelajar dan Hubungan Luar (SHEPHL).