Nazri Kadir

Nazri Kadir, pernah bertugas di salah sebuah bank, kini bertindak sebagai jururunding dalam bidang kewangan. Kepakaran beliau dalam mengadun dunia psikologi dan dunia bisnes menjadikan Berfikir Gaya Trump sebuah karya yang realistik.