Dr. Fithriah Wardi

DR. FITHRIAH WARDI lahir pada 23 September 1974 di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Beliau daripada bidang kepakaran Fiqh Syiah. Beliau adalah pensyarah sambilan di Fakulti Syari’ah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Pendidikan:

–  BA (Hons), Universiti Al-Azhar, tahun 1997.

–  MA, Universiti Al-Azhar, tahun 2005.

–  PhD, Universiti Al-Azhar,tahun 2012.

 

Karya Buku:

 1. Inayah Al-Syari’ah Al-Islamiyyah Binazhafah Al-Fard wal-Bi`ah (Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah). Asal buku ini adalah Tesis Master, Universiti Al-Azhar, Kaherah, 2005. Dicetak oleh Darul Kutub Ilmiyah, Lebanon-Beirut, 2014.

 2. Al-Imam Ahmad bin Yahaya Al-Murtaza Al-Syi’i Az-Zaydi wa Aarauhu fi Ahkam Al-Usrah (Dirasah Muqaranah). Asal buku Tesis PhD, Universiti Al-Azhar, Kaherah. 2012.

 3. Wanita dan Keluarga, Gema Insani Press, Jakarta, 2006.Karya Terjamahan Kitab dan Buku Arab ke Melayu:

 1. Fiqih Islam wa Adillatuhu, (jilid 7), Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

 2. Ringkasan Shahih Al-Bukhari (jilid 3), Syeikh Al-Bani, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

 3. Kisah Bapak dan Anak Dalam Al-Quran, Adil Musthafa Abdul Halim, Gema Insani Press, Jakarta, 2007.

 4. Dosa-Dosa Besar, Syekh Mutawalli Sya’rawi, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

 5. Menempatkan Ayah Bunda Di Singgasana, Musthafa Al-Adawi, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

 6. 40 Kisah Pengantar Anak Tidur, Najwa Husein Abdul Aziz, Gema Insani Press, Jakarta, 2007. (Best Seller)

 7. Sukses Bergaul, Yusuf Al-Uqshari, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

 8. 15 Sebab Dicabutnya Berkah, Abdul Hamdi bin Abdul Fadhi, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

 9. Bebaskan Diri Anda, Yusuf Al-Uqshari, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

 10. Seratus Kisah Teladan Abu Bakar, Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, 2006.