Marzuki Bin Mohd Noor

Marzuki Bin Mohd. Noor adalah pendidik di Selangor. Beliau berkelulusan Sarjana Muda(B.A.) Usuluddin(Akidah dan Falsafah) Universiti al-Azhar, Mesir dan Sarjana(M.A.) Pendidikan Islam Universiti Malaya. Beliau aktif yang menghasilkan banyak bacaan di PTS Islamika antaranya Perpaduan Pengurusan Jenazah, Mathurat, Manzil, Koleksi Doa Terpilih daripada al-Quran, Koleksi Terpilih daripada Hadis dan banyak lagi.