Sabri Hassan Assa’ari @ Sabri SaifulSham

Tahun Lahir
1985

Beliau kini menuntut di Universiti Teknologi Petronas dalam bidang Business Information System. Beliau adalah penulis muda yang banyak membentang kertas kerja dan mengadakan bengkel mengenai Internet Marketing. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, layari laman web www.saifulsham.com