Sarinah Ahmad

Lulusan Pengajian Ilmu wahyu dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Major: Quran dan Sunnah
Minor: Komunikasi