Sunthara Segar

En Sunthara Segar adalah anak jati negeri Perlis Indra Kayangan. Beliau sudah menceburkan diri dalam bidang perancangan kewangan semenjak tahun 1994. Seorang bekas jurutera awam lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan turut memiliki kelulusan profesional RFP (Registered Financial Planner) serta Sijil Perancangan Kewangan Islam dari Hijrah Advisory Group.

Beliau mempunyai pengalaman luas dalam aktiviti pemasaran produk-produk kewangan dan latihan teori serta lapangan untuk penasihat kewangan. Beliau juga penceramah bertauliah untuk Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Matlamat penulisan beliau ialah untuk membongkar rahsia ilmu perancangan kewangan peribadi dalam bahasa yang mudah difahami orang awam. Buku "Urus Wang Semasa Gawat" adalah buku ketujuh beliau dengan PTS selepas Rahsia Melabur Unit Amanah, Rahsia Mengurus Insurans Hayat, Kerjaya Perancangan Kewangan Peribadi,Buat Duit Sebagai Agen Insuran/Takaful, Buat Duit Sebagai Agen Unit Amanah dan Pemasaran Gerila Untuk Penulis (buku terjemahan).