Buku →

Apa Kata Islam Mengenai Hubungan Sosial

oleh Zulkifly Muda

Versi Cetak

RM 22.00

Sabah/Sarawak: RM 24.00
Format: Paperback
ISBN-13: 978-967-5137-04-4
Tarikh Terbit: 4 Nov 2008
Jumlah Muka Surat : 240

Versi Ebook

Belum Terbit

Sinopsis

"Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita dan kami jadikan berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa."

Hubungan sosial masyarakat Islam mendedahkan sistem hubungan interaksi, bersepadu, tolong-menolong dan bergotong-royong yang membangun dalam seluruh faktor kehidupan.

Kenali ekologi perkembangan manusia bermula daripada kelahiran sehingga individu itu mampu menyumbang kepada masyarakat sekelilingnya.

Fahami lapisan masyarakat yang berbeza daripada segi kaum, kelas masyarakat, jantina dan institusi seperti keluarga, persatuan dan organisasi sosial. Ia ibarat anggota tubuh yang seimbang daripada sudut kemampuan, peranan dan keperluan.

Memahami prinsip hubungan sosial masyarakat Islam bermaksud seseorang dapat mengadaptasi dirinya ke dalam masyarakat serta mewujudkan pembangunan masyarakat yang simbang.

'Apa Kata Islam Mengenai Hubungan Sosial' membincangkan amalan-amalan yang menyentuh aspek perundangan Islam dalam hubungan masyarakat. Buku ini memfokuskan aspek kemanusiaan bermula dari kelahiran manusia, hubungan sesama manusia dan tanggungjawab jihad dan dakwah sebagai pembuka tirai dalam memahami hubungan sosial menurut perspektif Islam. Menghimpunkan kumpulan kata-kata Allah dan Nabi Muhammad mengenai hubungan sosial antara manusia. Dilengkapkan dengan huraian yang mudah, ringkas dan padat.

Buku Berkaitan

Komen & Ulasan