Kategori Buku › Pendidikan Umum

123

Falsafah & Psikologi Pendidikan daripada Perspektif Islam & Barat

Shahabuddin Hashim

Oh, Semua A: Kehebatan Nombor

Joo Hee Yeon

Transformasi Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan

Pati Anak Aleng

Teras Pendidikan Bahasa Melayu

Awang Sariyan

Pendidikan Al-Quran: Kunci Menjiwai Kalam Tuhan

Mohd Yusuf Ahmad

EQ: Menjana Kecerdasan Emosi

Abdul Ghani Abdullah

Panduan Pemakanan Sihat

Nor Hairul Palal, Rahimawati Abdul Rahim, Nor Hashina Bahrudin

Menuai Hidayah Iman

Panduan Menerbitkan Majalah Sekolah

Jeniri Amir

Seni Debat: Panduan Komprehensif

Mohamad Jamil Yaacob, Rohizani Yaakub

Teknik Memori SmartStudy

Guru Pemimpin 360 Darjah

Khuzaimah Sulaiman

Pintar Bahasa Inggeris Melalui Kaedah Greek & Latin

Supyan Hussin

Sinergi dalam Pengurusan Sekolah

Hamedah Wok Awang, Normah Teh

Pendidikan Kerohanian dan Moral Prasekolah

Nik Rosila Nik Yaacob

Ingat, Lupa, Sedar, dan Gangguan Psikologi

Baharom Mohamad, Iliyas Hashim

Panduan Melaksanakan Kem Motivasi

Anuar Othman, Mohamad Fauzi Abdullah

Gaya Pengajaran dan Pembelajaran

Baharom Mohamad, Iliyas Hashim

Kepimpinan dan Penambahbaikan Sekolah

Abdul Ghani Abdullah

Perancangan Strategik Sekolah

Hairuddin Mohd Ali, Muhammad Bustaman Abdul Manaf

Penilaian dalam Pendidikan Prasekolah

Surayah Zaidon, Haslinda Md. Ali

Bagaimana Memotivasi Pelajar : Teori, Konsep dan Kepentingan

Baharom Mohamad, Iliyas Hashim

Kepimpinan Instruksional : Satu Panduan Praktikal

James Ang Jit Eng, Balasandran Ramiah

Studi Lebih Smart

Malek Muhamat Said

Bagaimana Merangsang Seronok Belajar

Ahmad Fadzli Fauzi

Resipi Kejayaan untuk Pelajar

Fadzli Yusof

Menjana Program Pembimbing Rakan Sebaya

Malek Muhamat Said

Fasilitator Efektif Dan Dinamik

Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Nazariah Abdul Samad

Undang-Undang Untuk Pengetua dan Guru Besar (Edisi Ketiga)

Revolusi IQ EQ SQ

Taufik Pasiak

Dasar Kewangan Pendidikan

Shahril @ Charil Marzuki

Nahu Kemaskini : Panduan bahasa yang baik dan betul

Prof. Emeritus Dato ’ Dr. Asmah Hj. Omar

Panduan Mengurus Makmal ICT Sekolah

Muhamad Surur bin Muhd. Dasuki, Iszamli Jailani

Mengurus Acara Rasmi Sekolah

Md Zuki Hashim

Tip Menangani Buli Di Sekolah

Prof. Madya Dr. Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Yusof Boon, Zurhana Muhamad

Guru Sebagai Penyelidik

Abdul Rahman Abdul Majid Khan

Pengurusan Disiplin Murid

James Ang Jit Eng

Psikolinguistik: Memahami Asas Pemerolehan Bahasa

Soenjono

Kamus Peribahasa Melayu-Inggeris (Edisi Kedua)

Shamsuddin Ahmad

Humor Dalam Pengajaran

Abdul Rashid Mohamed, Abdul Ghani Abdullah

123

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024