Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru
oleh Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Yusmini Md. Yusoff


Versi eBook

RM16.00

e-ISBN:
Tarikh Terbit:
30 Sep 2013
Jumlah Muka Surat:
140
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

Kaedah mengajar yang efektif dan kemahiran interpersonal yang berkesan khusus untuk guru.

Kepelbagaian kaedah semasa mengajar perlu diamalkan oleh setiap pendidik. Perancangan proses pengajaran yang sistematik, terancang dan teratur adalah cara yang efektif supaya guru dapat menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan kemahiran kepada pelajar.

Buku ini dibahagikan kepada dua bahagian maklumat yang penting untuk pendidik. Dalam bahagian pertama penulis menjelaskan kepentingan pendidik mempelbagaikan penggunaan kaedah semasa mengajar supaya kualiti pembelajaran dapat memberikan hasil yang terbaik. Penulis juga mengenengahkan kaedah-kaedah yang sesuai dan efektif dalam proses mengajar.

Bahagian kedua buku ini pula menerangkan kepentingan membina hubungan yang berkesan antara pendidik dan pelajar serta kemahiran-kemahiran interpersonal yang perlu diketahui oleh pendidik.

Prakata

BAHAGIAN 1: Kaedah Pengajaran Guru

Bab 1 Pengertian Kaedah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Bab 2 Kaedah Pengajaran Guru dan Gaya Pembelajaran Pelajar
Bab 3 Kaedah Pengajaran dan Motivasi Pelajar
Bab 4 Tujuan Penggunaan Pelbagai Kaedah
Bab 5 Prinsip Penggunaan Pelbagai Jenis Kaedah
Bab 6 Jenis-jenis Kaedah dalam Pengajaran

BAHAGIAN 2: Kemahiran Interpersonal

Bab 7 Membina Hubungan Berkesan antara Guru dan Pelajar
Bab 8 Kepentingan Hubungan Interpersonal
Bab 9 Tujuan Mempelajari Interpersonal
Bab 10 Pendekatan Individu dalam Hubungan Interpersonal
Bab 11 Penutup

Bibliografi

Buku Berkaitan