Imprint › PTS Akademia

12

The Unlikley Salesman

ICT dan Islam

Fajar Menyingsing di Ashby Road

Md. Zin Sham, Yussof Ahmad, Sabtu Jasin

Kami Bantah DLP

Abdullah Hassan

Falsafah & Psikologi Pendidikan daripada Perspektif Islam & Barat

Shahabuddin Hashim

Sejarah Arkeologi Nusantara

Keluarga dan Permodenan di Malaysia

Fatimah Abdullah

Kepelbagaian Spesies Ikan di Malaysia

Khairul Adha bin A. Rahim

Pantun Agama

Bazrul Bahaman

Nilam Sari: Pantun Melayu

Asima Abdul Latiff

Merancangkan Pendidikan untuk Malaysia Merdeka

Omar Mohd Hashim

Unsur Penyembuhan Pati Ikan Haruan

Saringat Baie et al.

Merancangkan Bangsa Malaysia

Aminuddin Baki

Perekayasaan Bahasa Melayu

Abdullah Hassan

Traditional Malay Theatre

Ghulam Sarwar Yousof

Prostesis: Kaedah Kejuruteraan

Noor Azuan Abu Osman et al.

Kritikan Sastera dalam Teori, Aplikasi dan Tradisi

Hashim Awang

Ghairah Dunia dalam Empat Baris

Muhammad Haji Salleh

A Journey Through Fear

Ahmad Misron Yusof

Mudahnya Maqasid Syariah

Dr. Jasser Auda

Transformasi Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan

Pati Anak Aleng

Teras Pendidikan Bahasa Melayu

Awang Sariyan

Persejarahan Brunei

Awang Asbol

Asas Linguistik

Suraiya Chapakiya

Sistem Sosial Adat Perpatih

Nordin Selat, Abdullah Hassan

Tengku Menteri

Talib Samat, Abdullah Hassan

Pengurusan Bilik Darjah: Strategi-Strategi Mewujudkan Komuniti Pembelajaran Berkesan

James Ang Jit Eng

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman

Abdullah Hassan, Marohaini Yusoff

Sains Matematik dalam Acuan Bahasa Melayu dan Islam

Shaharir Mohamad Zain, Abdullah Hassan

Faux Amis dalam Peminjaman Leksikal Inggeris-Melayu

Shahabuddin Hashim, Ratifah Md Taib

12
PTS Publishing House
Komik-M
PutehPress
Penerbit-X
PTS Junior
Tunas Super
Bookiut
Book-Bang

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022