Ebook

Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman: Memantapkan pembelajaran di sekolah menengah

oleh Marohaini Yusoff

RM 30.00
Versi eBook

Juga boleh didapati dalam versi cetak

E-ISBN:

Tarikh Terbit: 23 May 2014

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman ini memuatkan unsur-unsur penting dalam proses pengajaran bacaan dan kefahaman. Dalam buku ini terangkum huraian tentang aspek berkaitan dngan pengajaran bacaan dan kefahaman dari segi teori dan amali. Buku ini juga berfaedah kepada guru sama ada guru pelatih di maktab perguruan dan di universiti atau guru-guru di sekolah untuk memahami prinsip dan konsep pengajaran bacaan dan kefahaman.

-

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2020