Nor Aniza Mad Azeri

Graduan Universiti Sains Islam Malaysia dalam jurusan Pengajian AL-Quran dan Sunnah.