Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman (al-Hafiz)

Tutor di Fakulti Pengajian al-Quran dan Sunnah, USIM