Penulis

Dr. Abdul Basit bin Hj. Abdul Rahman

Dr. Abdul Basit bin Hj. Abdul Rahman atau lebih dikenali dengan gelaran Abu Anas Madani adalah pelajar Malaysia yang ke-3 mendapat Ph.D. daripada Universiti Islam Madinah. Dilahirkan di Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan, sekali gus sebagai penyelia di pondok itu.

Aktif memberi kuliah dan ceramah agama terutamanya berkaitan pengajian kitab-kitab turath. Selepas sekian lamaPenawar Bagi Hatidigunakan sebagai rujukan dalam pengajian tasawwuf, beliau mengambil inisiatif menghuraikan isi kandungan kitab ini beserta syarah dan tahqiq sejajar dengan perkembangan semasa bagi memudahkan rujukan kepada pengajar dan juga pembaca umum.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024