Penulis

Dr. Fithriah Wardi

DR. FITHRIAH WARDI lahir pada 23 September 1974 di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Beliau daripada bidang kepakaran Fiqh Syiah. Beliau adalah pensyarah sambilan di Fakulti Syari’ah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Pendidikan:

– BA (Hons), Universiti Al-Azhar, tahun 1997.

– MA, Universiti Al-Azhar, tahun 2005.

– PhD, Universiti Al-Azhar,tahun 2012.

Karya Buku:

Inayah Al-Syari’ah Al-Islamiyyah Binazhafah Al-Fard wal-Bi`ah (Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah). Asal buku ini adalah Tesis Master, Universiti Al-Azhar, Kaherah, 2005. Dicetak oleh Darul Kutub Ilmiyah, Lebanon-Beirut, 2014.

Al-Imam Ahmad bin Yahaya Al-Murtaza Al-Syi’i Az-Zaydi wa Aarauhu fi Ahkam Al-Usrah (Dirasah Muqaranah). Asal buku Tesis PhD, Universiti Al-Azhar, Kaherah. 2012.

Wanita dan Keluarga, Gema Insani Press, Jakarta, 2006.

Karya Terjamahan Kitab dan Buku Arab ke Melayu:

Fiqih Islam wa Adillatuhu, (jilid 7), Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

Ringkasan Shahih Al-Bukhari (jilid 3), Syeikh Al-Bani, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

Kisah Bapak dan Anak Dalam Al-Quran, Adil Musthafa Abdul Halim, Gema Insani Press, Jakarta, 2007.

Dosa-Dosa Besar, Syekh Mutawalli Sya’rawi, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

Menempatkan Ayah Bunda Di Singgasana, Musthafa Al-Adawi, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

40 Kisah Pengantar Anak Tidur, Najwa Husein Abdul Aziz, Gema Insani Press, Jakarta, 2007. (Best Seller)

Sukses Bergaul, Yusuf Al-Uqshari, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

15 Sebab Dicabutnya Berkah, Abdul Hamdi bin Abdul Fadhi, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

Bebaskan Diri Anda, Yusuf Al-Uqshari, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

Seratus Kisah Teladan Abu Bakar, Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, 2006.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024