Dr. Muhammad Yusry Affandy

Gelaran
PhD

Pensyarah di Fakulti Quran dan Hadis USIM. Beliau aktif dalam bidang tafsir.