Dr. Muhammad Yusry Affandy

Pensyarah di Fakulti Quran dan Hadis USIM. Beliau aktif dalam bidang tafsir.