Endok Sempo Mohd. Tahir

Ir. Endok Sempo Mohd. Tahir adalah jurutera dan memiliki syarikat perundingan dalam bidang kejuruteraan elektrikal.