Penulis

Fauzul Na’im Ishak

Fauzul Na’im Ishak dilahirkan di Batu Gajah, Perak. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Telok Kechai, Kuala Kedah, Kedah Darul Aman sebelum ke Sekolah Menengah Sains Machang, Kelantan.

Kemudian melanjutkan pelajaran ke Pusat Asasi Sains Hayat Universiti Malaya. Seterusnya keu sarjana Muda Kejuruteraan Letrik, Universiti Malaya.

Seorang yang bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan semasa di peringkat universiti.

Sekarang memegang jawatan sebagai pengurus di PTS Millennia Sdn Bhd, ahli Kumpulan Syarikat PTS.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024