Penulis

Profil_penulis_-_pg_193_%283%29

Ibu Rose

Ibu Rose adalah “Certified Neuro Semantic NLP

Trainer”. Beliau sering muncul di ruangan temu bual

sama ada di media cetak mahupun elektronik tempatan

dan luar negara seperti TV, radio, akhbar, majalah, dan

lain-lain lagi. Beliau juga dinobatkan sebagai IKON

Memperkasakan Ibu Bapa dan Keluarga serta salah

seorang penerima “Women Icons Malaysia Award”.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022