Kamal_Zharif

Kamal Zharif

Penulis buat masa sekarang menetap di Jepun sejak tahun 2014. Ketika di Jepun, penulis didedahkan dengan industri pelancongan terutamanya untuk sasaran pelawat Muslim.