20180412_140903

Kamilin Jamilin, Ph.D

Dr.KamilinJamilin, Ph.D adalah pensyarah di Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau juga adalah Ali Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan yang termuda.