Penulis

DSC_0205_Hjh_Khuzaimah

Khuzaimah Sulaiman

Khuzaimah Sulaiman adalahPengetua Cemerlang Gred JUSA C di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Mohd Said (SMKA SHAMS), Seremban, Negeri Sembilan. Beliau berhidmat sebagai pengetua di sekolah itu selama tujuh tahun empat bulan iaitu dari 1 Januari 1998 hingga 30 April 2005. Beliau juga pernah bertugas di sekolah itu sebagai Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (GPK HEM) selama tiga tahun satu bulan iaitu dari 1 Ogos 1990 hingga 31 Ogos 1994. Manakala pada tahun 1966 hingga 1968 pula, beliau adalah pelajar di situ. Justeru, wajarlah SMKA SHAMS begitu dekat di hati beliau.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024