Penulis

Moh. Nurhakim

Moh. Nurhakim adalah pensyarah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM, Jawa Timur. Beliau memegang Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Akidah dan Pemikiran Islam di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Beliau juga aktif menulis buku, jurnal dan kertas kerja.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023