03_IMG_20191105_132604_151

Nasrullah Amran

Graduan Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Undang-Undang, di Fakulti Syariah dan Hukum, Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.

Penulis juga merupakan Perunding Imej Bertauliah di bawah Akademi Perunding Imej Profesional.