Nik Muhammad Adib Asmadi

Pengarang merupakan penuntutjurusan Al-Quran dan Sunnah di Universiti Islam Malaysia (USIM).