Penulis

Noor Naemah Binti Abdul Rahman

Prof. Madya Datin Dr. Noor Naemah Binti Abdul Rahman bertugas sebagai Profesor Madya di Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah AmBank Berhad pada tahun 2005. Beliau memperolehi ijazah B.A. (Hons) Syariah Universiti Malaya, M.A. Syariah University of Jordan dan PhD Metodologi Hukum Islam Universiti Malaya. Beliau juga menghasilkan banyak buku antaranya Biografi Muhammad Bin Abdullah, Tazkirah Untuk Orang Mengaji : Karya Sonhadji, Nazariyyat al-Mafhum Ind al-Usulyyin dan banyak lagi jurnal akademik dan kertas kerja.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024